Karmod dalam mewujudkan projek perumahan sosial di Libya

Karmod telah melaksanakan pelbagai projek perumahan di seluruh dunia termasuk projek 1884 perumahan yang dilaksanakan di Iraq seterusnya perjanjian berkenaan projek perumahan di Libya dimuktamadkan. Fasa pertama projek itu termasuk 500 rumah dimana rumah sampel telah siap dan dipasang oleh Karmod. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Libya, Encik Ali Hussein Al-Sharif melawat salah satu lokasi rumah contoh kami di Libya dan dimaklumkan berkenaan pembinaan tersebut. Melalui lawatan tersebut, Ali Hussein Al-Sharif memutuskan untuk melawat kilang moden Karmod di Istanbul untuk membincangkan dengan lebih terperinci mengenai sistem pembuatan rumah pasang siap Karmod. Pada peringkat pertama, beliau berminat untuk medapatkan 500 unit dari Karmod. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Libya, Encik Ali Hussein Al-Sharif memilih Karmod sebagai pengeluar dalam sektor binaan pasang siap berkualiti untuk menutupi kekurangan perumahan dalam pasaran Libya. Beliau juga menekankan hubungan budaya antara Turki dan Libya.

WhatsApp

Hubungi

E-mail